«Экономикалық лицей» ЖШС реквизиттер


«Экономикалық лицей» ЖШС реквизиттер
Астана қаласы, Түркістан көшесі 8/3
БСН: 190340022543
ЖСК: KZ1696503F0009644607
БСК: IRTYKZKA
«ForteBank» АҚ филиалы
БК 17


«Экономикалық лицей» КЕБМ реквизиттер
Астана қаласы, Түркістан көшесі 8/3
БСН: 981140003845
ЖСК: KZ2996503F0009027356
БСК: IRTYKZKA
«ForteBank» АҚ филиалы
БК 17

Біз 25 жылдан аса жұмыс жасап келеміз